Kurs Mindfulness CBLC (Comapssion Based Living Course) jest kontynuacją 8-tygodniowego treningu MBLC (Mindfulness Based Living Course) i kolejnym krokiem rozwijania i pogłębiania szeroko rozumianej uważności oraz współczucia.

To, co będziemy rozwijać na kursie to: umiejętność współczucia, akceptacji oraz życzliwości dla siebie samej/siebie samego.

Wiele badań wskazuje, że podwyższone samo-współczucie jest silnie skorelowane z dobrostanem psychicznym i redukcją objawów problemów psychicznych, tj. lęk, depresja i stres oraz satysfakcjonującymi relacjami międzyludzkimi.

I to jest łatwiejsze niż myślisz.

Treść kursu oparta jest o zasoby psychologii ewolucyjnej i buddyzmu mahayana. Współczucie jest cechą wrodzoną w każdym z nas i jako taka może być pielęgnowana i wzmacniania. Rdzeniem współczucia jest wrażliwość na trudności jakie sami przeżywamy jak i wobec trudności w życiu innych oraz chęć łagodzenia tego cierpienia , rozwijania się i odnalezienia szczęścia. Uważność zwiększa naszą świadomość, podczas gdy współczucie pogłębia naszą świadomość odczuwaną z poziomu serca. Praktyka współczucia pomaga budować nasze wewnętrzne zasoby, aby odpowiadać na nieuchronne wyzwania w naszym życiu i zwiększać naszą zdolność do doceniania i rozwijania wdzięczności za dobro, które jest również obecne w naszym życiu. Praca ta wymaga zaangażowania i odwagi.

Struktura kursu wspiera uczenie się uczestników poprzez doświadczanie, a praktyka w domu jest niezbędna aby zaszły trwałe zmiany. Kurs trwa 8 tygodni i obejmuje również dzień praktyki. Każde spotkanie trwa około 2 h, po każdym spotkaniu uczestnicy dostają nagrania praktyk oraz podręcznik. Po szóstym spotkaniu kursu odbywa się Dzień Praktyki – 4 godzinne spotkanie z praktykami compassion.