8-tygodniowy kurs mindfulness CBLC – kontynuacja 8-tygodniowego treningu MBLC

Treść kursu oparta jest o zasoby psychologii ewolucyjnej i buddyzmu mahayana. Współczucie jest cechą wrodzoną w każdym z nas i jako taka może być pielęgnowana i wzmacniania. Rdzeniem współczucia jest wrażliwość na trudności jakie sami przeżywamy jak i wobec trudności w życiu innych oraz chęć łagodzenia tego cierpienia , rozwijania się i odnalezienia szczęścia. Uważność zwiększa naszą świadomość, podczas gdy współczucie pogłębia naszą świadomość odczuwaną z poziomu serca. Praktyka współczucia pomaga budować nasze wewnętrzne zasoby, aby odpowiadać na nieuchronne wyzwania w naszym życiu i zwiększać naszą zdolność do doceniania i rozwijania wdzięczności za dobro, które jest również obecne w naszym życiu. Praca ta wymaga zaangażowania i odwagi.

Struktura kursu wspiera uczenie się uczestników poprzez doświadczanie, a praktyka w domu jest niezbędna aby zaszły trwałe zmiany. Kurs trwa 8 tygodni i obejmuje również dzień praktyki. Każde spotkanie trwa około 2 h, po każdym spotkaniu uczestnicy dostają nagrania praktyk oraz podręcznik. Po szóstym spotkaniu kursu odbywa się Dzień Praktyki – 4 godzinne spotkanie z praktykami compassion.