Praktyki mindfulness wspierają pracownika w wielu obszarach równocześnie. Są one potężnym narzędziem rozwijającym umiejętność pełnego skupienia i obecności. Uważność – mindfulness – może stać się powszechnym elementem wspierającym życie zawodowe pracowników w świecie nieprzewidywalnych zmian.

 

Techniki mindfulness znacząco wpływają na:
– stan zdrowia i jakość życia;
– równowagę wewnętrzną;
– obniżanie poziomu lęku, niepokoju, stresu, wyczerpania i poirytowania;
– zapobieganie nawrotom depresji i stanów napięcia emocjonalnego;
– poprawę jakości snu, wsparcie w bezsenności;
– wzmocnienie koncentracji;
– wzmocnienie kontroli kognitywnej, która sprawia, że umiemy skupić się na zadaniu i ignorować rozproszenia;
– poprawę pamięci roboczej – umiejętności utrzymania w umyśle informacji, które można przenieść do pamięci długotrwałej;
– podwyższenie efektywności pracy;
– zwiększenie zdolności do skutecznego porozumiewania się i rozwiązywania problemów;
– rozwijanie relacji w zespole, zwiększanie poziomu empatii;
– rozwijanie inteligencji emocjonalnej;
– wzrost samoświadomości.

Proponowane formy zajęć dla pracowników:

Warsztaty on line, webinaria, warsztaty bezpośrednie – u klienta lub we wskazanym ośrodku.

Długość trwania warsztatów:

Spotkania cykliczne 75 min/90 min/2 godzinne; warsztaty 3-4 godzinne; warsztaty 1 dniowe; warsztaty 2 dniowe; cykle spotkań 4 tygodniowe; cykle spotkań 8 tygodniowe.

Zajęcia:

• Spokojna głowa – wprowadzenie do mindfulness
• Uważność każdego dnia
• Uważność w życiu i w pracy
• MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy)
• MBLC (Mindfulness Based Living Course)
• CBLC (Compassion Based Living Course)

Zapraszamy!

Kontakt z firmami:
Katarzyna E. Kulik
katarzyna.kulik@dlarownowagi.pl
tel. +48 668 836 482